Brandkårsveteranverksamheten

Syftet med veteranverksamheten är att väcka och främja positiv inställning till brand- och räddningsverksamhet samt slå vakt om brandkårsandan och traditionerna. Veteranerna upprätthåller brandkårens verksamhet och assisterar andra avdelningar. Veteranerna anordnar till exempel talkoarbeten, hjälper i medelsanskaffning, underhåller utrustningen, ger ungdomen handledning och sköter snöröjningen och motsvarande uppgifter. Fritidsverksamheten kan omfatta till exempel skrivning av historik, utflykter och resor, samkväm och annat trevligt.

Att grunda en brandkårsveteranavdelning

Medlemmarna i veteranavdelningen är fortfarande med i brandkårsverksamheten men deltar inte längre i operativ släcknings- och räddningsverksamhet. Till stöd för sin egen verksamhet kan de grunda en egen avdelning om de vill. Avdelningarna arbetar ofta som underavdelningar till sin egen basförening, dvs. sin egen brandkår. Det är också möjligt att grunda en egen registrerad förening eller garantiförening.

Brandkåristernas studiedagar

SPEK håller på att utveckla tjänster och evenemang för brandkårsveteraner. Ett evenemang som anordnas årligen är Brandkåristernas studiedagar där det finns en speciell linje för brandkårsveteraner.

Brandkårstraditioner

Veteranerna restaurerar bl.a. gammal utrustning och samlar på kunskap om gamla tider. Ytterligare information om brandkårernas gnistrande historia finns på adressen Palomuseot.fi. På sidan har samlats uppgifter från finländska samlingar med brandkårsmotiv, dvs. från brandkårsmuseer, brandkårernas traditionsrum, utrustning och brandkårernas traditions- och historieverksamhet.
Brandkårsveteraner i ungdomarnas lägerverksamhet

Brandkårsveteraner är viktiga stödpersoner i lägerverksamheten. "Lägergummor och -gubbar" förmedlar traditioner, hjälper i olika uppgifter och ger stöd och trygghet till de små.

Brandkårsveteraner i ungdomarnas lägerverksamhet

Brandkårsveteraner är viktiga stödpersoner i lägerverksamheten. "Lägergummor och -gubbar" förmedlar traditioner, hjälper i olika uppgifter och ger stöd och trygghet till de små.