HemsidaBrandkårsverksamhetBrandkårsungdomar

Brandkårsungdomsverksamhet


Det finns 445 brandkårsungdomsavdelningar i Finland (SPEK verksamhetsstatistik 2013). Antalet brandkårsungdomar är 6 960, och de har 1 675 ledare. År 2013 anordnades det sammanlagt 8 919 veckoövningar för brandkårsungdomar.

Övningarna hade sammanlagt 93 403 deltagare. Det anordnades sammanlagt 3567 andra evenemang, som läger, internationella evenemang och tävlingar, och i dem deltog 27 373 personer. (SPEK verksamhetsstatistik 2013)

IMG_3134.jpg
Kontaktuppgifter
Organisationsledare
Timo Sovanen
tfn +358 40 511 9112