HemsidaBrandkårsverksamhetBrandkårskvinnor

Brandkårskvinnor


Brandkårskvinnoarbetet är en fritidssysselsättning för nästan 3 500 kvinnor i Finland. Det finns ca 300 finskspråkiga och ca 40 svenskspråkiga avdelningar. Via de regionala räddningsförbunden är alla avdelningar med i SPEK:s nationella verksamhet.

Förebyggandet av olyckor och bränderhåller på att få en allt viktigare ställning i brandkårsarbetet. Vilket är egentligen viktigare logiskt sett: att förebygga morgondagens brand eller att släcka gårdagens?

Vardags- och boendesäkerheten är ett av brandkårskvinnornas starka kompetensområden. Brandkårskvinnorna är med om att skapa en säkerhetskultur där säkerheten tas till människorna. Brandkårskvinnorna ger säkerhetsrådgivning och handledning på olika tillställningar och till olika grupper.

De är till exempel närvarande vid säkerhetsfrämjande mässor och under temadagar. De ger handledning och rådgivning till exempel på daghem, skolor, olika anstalter och på andra organisationers kurser. I rådgivningen betonas framför allt säkerheten i hemmet. Andra teman för rådgivning är till exempel varsam hantering av eld, förebyggande av olyckor och hur man gör ett larmmeddelande.

palokuntanaistyo esittely.jpg
Kontaktuppgifter

Organisationsledare
Marika Punamäki
tfn +358 44 745 5065