Brandkårsregistret HAKA

Brandkårsregistret HAKA är en databas som producerats för brandkårernas administrativa behov. I HAKA kan brandkårer registrera medlems- och utbildningsuppgifter, föra bok över utbildningar, larm och andra händelser samt anmäla sig till utbildningar och evenemang. Den svenskspråkiga versionen av HAKA blir klar under år 2011.

Ett bra sätt att bekanta sig med HAKA är att delta i den nya nätkursen. Användarnamnen till HAKA får du antingen från din brandkårs huvudanvändare eller, om det inte ännu finns en sådan, från punkten "Vill du ha användarnamn?"

Haka finns på adressen https://haka.spek.fi.