HemsidaBrandkårsverksamhetBrandkårister

Brandkårister

Brandkårer och brandkårister är med om att bygga ett tryggt samhälle. SPEK vill kraftigt medverka till att frivilliga brandkårer får kompetenta medlemmar.

En viktig uppgift för SPEK är att producera utbildningsmaterial för frivillig och deltidsanställd räddningspersonal. SPEK utvecklar kontinuerligt nytt undervisningsmaterial och nya undervisningsmetoder för att utveckla brandmännens kunnande.

IMG_3132edit.jpgSPEK:s andra viktiga uppgift är att se till att frivilliga brandkårer får nya medlemmar. Kontinuiteten i frivillig brandkårsverksamhet säkerställs också i framtiden genom att se till att frivilliga brandmän har det bra och att brandkårsandan och brandkårskulturen bevaras och utvecklas.

Att utvidga de frivilliga brandkårernas verksamhet mot en lokal säkerhetskultur så att antalet olyckor och de skador som de orsakar minskas är faktiskt en av utmaningarna för frivilliga brandkårer under kommande år.

Visste du att
• brandkårsverksamhetens nationalekonomiska värde är ca 79 miljoner euro (2011)
• avtalsbrandmän deltar i över 22.000 utryckningar årligen
• frivilliga arbetar årligen 35 045 timmar per brandkår, sammanlagt ca 20 miljoner timmar
• 11 % av nu levande finländare har varit med i brandkårsverksamheten i något skede av sitt liv (brandkårer har erbjudit en meningsfull form av fritidssysselsättning för över 500.000 finländare)
• avtalsbrandkårerna utgör ett servicenätverk som täcker hela landet
• avtalsbrandkårerna är i beredskap: 24 timmar. 365 dagar om året. För din säkerhet.


Kontaktuppgifter
Brandkårsdirektör
Petri Jaatinen
tfn +358 400 535 441

e-post:
förnamn.efternamn(a)spek.fi