HemsidaOm en brand uppstår hemma

Kunskap skyddar mot stötar!

Gör det till en vana att byta batteri varje år samma dag, till exempel på nödnummerdagen 11.2. Rengör varnaren från damm på samma gång. Kontrollera brandvarnarens funktion en gång i månaden och alltid när du har varit borta hemifrån ett par dagar. De flesta brandvarnarmodellers funktionsduglighet testas genom att trycka på testknappen i apparaten. Om det hörs ett pipande ljud när man trycker, är varnaren i skick.

Om en brand uppstår hemma

• Rädda dem som är i fara.
• Släck brandtillbudet om du kan.
• Lämna bostaden, stäng dörrarna efter dig och varna andra.
• Om det finns rök i rummet, kryp. Nere vid golvet finns det mindre rök.
• Gå ut via trapporna. Använd inte hissen, du kan råka i knipa.
• Genom att stänga dörrarna begränsar du rökens och eldens spridning.
• Ring nödnumret 112 från en säker plats.
• Vägled brandkåren till platsen och anordna en obehindrad väg för den.
• Gå till den samlingsplats som man kommit överens om på förhand.

Om det brinner någon annanstans

• Gå inte i trappuppgången som är fylld med rök. Det är säkrare att stanna kvar i sin egen bostad.
Ett höghus är byggt så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan.
• Stäng dörrarna för röken. Täpp till postluckan och andra springor vid behov.
Vädra genom fönstret, om det kommer in rök.
• Om det kommer in rök i din bostad, ring nödnumret 112 och berätta var du är.
Skrik på hjälp från fönstret, vifta med ett klädesplagg eller blinka med ljus så att brandkåren märker dig.
• Följ brandkårens instruktioner.
• Om det inte syns rök i trappan, stäng dörren till din bostad och gå lugnt ut via trapporna. – använd inte hiss.
• Försäkra dig om att nödmeddelandet har gjorts.


• Du lämnar väl inte brinnande ljus eller öppen eld obevakade?
• Visst är väl elapparaterna och elledningarna i skick?
• Du torkar väl inte tvätten i basturummet eller på ett värmeelement?
• Du slog väl av standbyströmmen på TV:n till natten eller när du begav dig på resa?

I livet får var och en små och stora stötar!
Olyckor, sjukdomsanfall, trafikolyckor, bränder…
Många stötar kan undvikas genom att vara lite omsorgsfullare och genom att undvika onödiga risker.
Läs här vad du kan göra för din egen och andras säkerhet.

Släck ett brandtillbud om du kan.

Elapparat
• Dra ur stickkontakten från uttaget eller bryt strömmen från elpanelen.
• Kväv elden med en matta, släckningsfilt eller filt.
Fettbrand
• Bryt strömmen till spisen. Stoppa spisfläkten.
• Kväv elden med ett kastrullock, en matta eller en släckningsfilt.
• Använd inte vatten, det bara främjar en fettbrand.
Kläder
• Kasta dig på marken och rulla in dig i en matta eller vrid dig tills branden släcks.
• Skydda ansiktet och huvudet.
• Om någon annans kläder brinner, fäll ner personen på marken. Rulla eller släck med en matta, ett täcke eller vatten