HemsidaNödnummer 112

Nödnummer 112

Nödcentralen rekommenderar att man ringer till nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödfall, när livet, hälsan, egendomen eller miljön är hotad eller i fara, eller om det finns skäl att misstänka att så är fallet.

Man ska inte ringa nödnumret i icke brådskande ärenden eller för att ställa frågor. Detta gäller också i olika störningssituationer och exceptionella situationer då förfrågningspåringningar kan blockera linjen.

1. SLÅ NÖDNUMRET SJÄLV OM DU KAN.
2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT.
3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN.
4. SVARA PÅ DE FRÅGOR SOM STÄLLS TILL DIG.
5. HANDLA ENLIGT DE ANVISNINGAR DU FÅR.
6. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU HAR FÅTT TILLSTÅND ATT GÖRA DET.

Vägled hjälpen till platsen. Ring på nytt om situationen förändras. Rök dödar - håll brandvarnaren i skick.

Det är inte enbart trä som brinner – det uppstår bränder också i stenhus

Branden gör ingen skillnad mellan stenhus och trähus, utan en farlig brand kan uppstå snabbt i båda. Hemma börjar bränderna oftast från elapparater, tändare, ljus, eldstäder eller rökkanaler. Den viktigaste orsaken till markbränder är ovarsam hantering av elden.