HemsidaAvlägsna hemmets dödsfällor

Avlägsna hemmets dödsfällor

Till all lycka har olyckor inte med tur att göra. Olyckor kan undvikas genom att förutse riskerna, göra förhållandena säkra, och man kan också använda skyddsutrustning. Hälften av de finländare som tagit risker och råkat ut för en olycka anser att olyckan lätt kunde ha undvikits.

• Använd bara en stadig hushållsstege.
• Förvara sådana saker som behövs ofta på skåpens nedre hyllor.
• Se till att det finns ordentliga räcken och god belysning i trapporna.
• Lägg halkskydd under mattorna.
• Se till at golven inte är hala.
• Fäst elledningarna, håll dem borta från vägen.
• Använd bara sådana elapparater som är i skick.
• Sätt barnsäkra lås på spisar och andra hushållsmaskiner.
• Förvara tvättmedel och andra kemikalier i ursprungliga förpackningar.
• Håll läkemedel och alkohol utom räckhåll för småbarn.
• TV:n och andra elapparater är väl på ett luftigt ställe?
• Du dammsuger väl kylapparater och TV:n tillräckligt ofta?
• Du använder väl tvättmaskiner bara när du är hemma?
• Barnen vet säkert också vad de ska göra vid brand?