Beredskap

Skydda dig själv och andraNär det gäller att förbereda sig på dagliga och även exceptionella farliga situationer är det naturligt att börja med individens kunskaper och färdigheter och boende- och arbetsmiljöns säkerhetsarrangemang.
Beredskapens syfte är alltså att förebygga farliga situationer, beakta störningssituationer under normala förhållanden och förbereda åtgärder för exceptionella förhållanden.

I det moderna samhället spelar enskilda människor en allt viktigare roll i beredskapen och den därmed förknippade informationsförmedlingen.

Med sin verksamhet vill SPEK öka kännedomen om beredskapens betydelse och främja medborgarnas färdigheter i egen beredskap. Genom att utveckla metoderna för egen beredskap och befolkningsskydd gör man det lättare för befolkningen att söka skydd i bostäder och andra inomhusutrymmen.

Kontaktuppgifter
Säkerhetsexpert
Jari Pouta
tfn. 09 4761 1358
gsm. 040 733 0797

förnamn.efternamn@spek.fi