Beredskap

Skydda dig själv och andra


När det gäller att förbereda sig på dagliga och även exceptionella farliga situationer är det naturligt att börja med individens kunskaper och färdigheter och boende- och arbetsmiljöns säkerhetsarrangemang.
Beredskapens syfte är alltså att förebygga farliga situationer, beakta störningssituationer under normala förhållanden och förbereda åtgärder för exceptionella förhållanden.

I det moderna samhället spelar enskilda människor en allt viktigare roll i beredskapen och den därmed förknippade informationsförmedlingen.

Med sin verksamhet vill SPEK öka kännedomen om beredskapens betydelse och främja medborgarnas färdigheter i egen beredskap. Genom att utveckla metoderna för egen beredskap och befolkningsskydd gör man det lättare för befolkningen att söka skydd i bostäder och andra inomhusutrymmen.

Kontaktuppgifter
Säkerhetsexpert
Jari Pouta
tfn. +358 40 733 0797

förnamn.efternamn@spek.fi