SPEK:s mål för regeringsprogrammet

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK föreslår att den kommande regeringen ser över dimensioneringen av räddningsväsendets system. I praktiken innebär detta att man reder ut räddningsväsendets verkliga situation på nationell nivå och kartlägger de riskfaktorer som påverkar räddningsväsendets dimensionering. På denna bas kan man under den kommande regeringsperioden utarbeta ett nytt långsiktigt utvecklingsprogram för räddningsväsendet, vilket är en förutsättning för att Finland är Europas säkraste land år 2015.

Läs mera om SPEK:s mål för regeringsprogrammet:
regeringsprogram.pdf