Nordiska beredskapsorganisationer

undertecknade ett samarbetsavtal


Nordiska beredskapsorganisationer samlades 17–19.3.2014 i Helsingfors för att diskutera det nordiska samarbetets möjligheter samt dela information och erfarenheter på den praktiska nivån och den politiska fronten. Organisationernas representanter undertecknade ett samarbetsavtal.

pohjoismaiset_valmiusjarjestot_kollaasi.jpg

På mötet undertecknade organisationernas representanter ett samarbetsavtal, i vilket man fastställer gemensamma mål för verksamheten. Dessa är bl.a. informationsutbytet och främjandet av utbildning för att förbättra enskilda människors och samhällets säkerhet samt underlättandet av gränsöverskridande frivilligverksamhet i krissituationer och distribuering av material samt deltagande i utbildningar och övningar i andra länder.

Organisationerna är överens om att medborgarsamhället alltid har haft en viktig roll i Norden och att medborgarnas delaktighet och medborgaraktiviteten är hörnstenar för den nordiska samhällsmodellen. De nordiska samhällena karakteriseras av demokrati, jämställdhet och öppenhet; dessa skall främjas också i frågor som gäller samhällets beredskap och säkerhet. Organisationerna anser att medborgarna bör ses som en resurs och som en del av lösningen. Kunniga individer och samhällen främjar också mera generellt samhällets flexibilitet och kapacitet att möta den allt mera komplicerade världens utmaningar. Riskerna respekterar ju inte nationsgränser och riskbekämpningen förutsätter samarbete förutom stater också organisationer emellan.

Gemensamma behov och konkreta åtgärder

På mötet upptäcktes gemensamma behov vad gäller forskning, hushållens egen beredskap samt främjandet av frivilligas deltagandemöjligheter genom samhällelig påverkan. Som en konkret fortsättning kom man överens om kartläggning av finansieringsmöjligheter för att utveckla verksamheten, distribuering av material mellan organisationerna samt effektiverande av politisk påverkan på nordiska forum. Man kom överens om att nästa möte hålls i Norge.

På mötet stiftade man också bekantskap med bl.a. Frivilliga räddningstjänsten Vapepas mångsidiga verksamhet samt hörde inrikesministeriets konsultativa tjänsteman Veera Parkkos presentation av det nordiska samarbetet på politisk nivå. Därtill berättade riksdagsledamoten Thomas Blomqvist (Sfp) om den aktuella nordiska försvarspolitiska debatten och medborgarorganisationernas roll.

I mötet deltog förutom SPEK även Beredskapförbundet från Sverige och Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige FORF från Norge. I samarbetet deltar också Danmarks Beredskabsforbund, som den här gången inte var representerat på mötet. På mötet och i samarbetsavtalet beslutade man dessutom att utreda islänningarnas möjligheter att delta i samarbetet.

Taina Hanhikoski