HemsidaAktuelltInformationsarkiv
Pressmeddelanden tidigare
 • Största delen av bränderna beror på människans egen verksamhet

  2016-11-23

  Största delen av bränderna beror på människans egen verksamhet. Till exempel orsaken till spisbränder är mycket sällan själva spisen. Om man fick ett slut på spisbränder skulle hemmens bränder minska med nästan en tredjedel. Brandsäkerhetsveckans tema och mål är ”Du mister ingenting”. Dess genomförande kan alla främja genom att utföra Egen brandövning.

 • Knappt hälften av hushållen har beredskap för störningssituationer

  2016-11-16

  ​Mindre än hälften av hushållen har planerat hur de ska agera under störningssituationer. Stadsbor har ett mindre reservförråd, och vid en störningssituation behöver de gå och handla, medan största delen av landsortsbor skulle stanna hemma. Hälften av finländarna har erfarenheter av någon störningssituation, oftast strömavbrott, storm eller brand. Detta framgår av en undersökning om hushållens beredskap för störningssituationer som utförts av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

 • Minskar äntligen antalet branddöda?

  2016-11-02

  I år har det omkommit cirka 20 procent mindre människor i bränder fram till slutet av oktober än i medeltal under de fem föregående åren. Under åren 2011–2015 omkom det i medeltal 57 människor fram till slutet av oktober när antalet i år var 48. Under oktober omkom tre människor. Uppgifterna baserar sig på medieuppföljning av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

 • Värmarbränder blir vanligare under vintermånaderna

  2016-10-03

  ​ Enligt statistiken inträffar cirka 70 prosent av de bränder som orsakas av värmare under vintermånaderna. Till värmarna hör också värmeelement, som bör stängas av till vintern i sommarbostaden. En expert från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ger ett par tips med vilkas hjälp det är trevligt att återvända till sommarbostaden efter vintern. Man kan ta brandvarnaren hem. När elapparater skyddas mot fukt och möss, är det säkert att använda dem igen på våren.

 • Kari Suominen har gjort en lång frivilligkarriär i FBK:s ledning

  2016-09-07

  Åbo FBK:s ordförande Kari Suominen är Årets Brandman 2016. Kari Suominen är speciellt känd för sitt förtjänstfulla ordförandeskap som pågått i 30 år i styrelsen för landets äldsta brandkår och för det sätt på vilket han exemplariskt förstärkt brandkårsföreningsverksamheten och värnat om brandkårskulturen. Suominen blev medlem i Åbo FBK redan som 12-åring år 1958.

Föregående 1 2 3 ... 42 43 44Nästa
Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi