HemsidaAktuelltInformationsarkiv
Pressmeddelanden tidigare
 • Funktionsförmågan avgör om man kan rädda sig från en brand

  2017-10-19

  Boendets brandsäkerhet är inte bara ett problem i glesbygden. I år har det inträffat tre branddödsfall i Helsingfors i vilka offret har varit funktionshindrad, i två av dessa fall över 70 år gammal. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland vill fästa uppmärksamhet vid säkerhetsansvaren, när äldre personer och specialgrupper bor kvar i sina hem. Under de tre första kvartalen har 30 människor omkommit i bränder.

 • Rekordmånga 7-9-skolor deltar igen i NouHätä!-kampanjen

  2017-04-04

  I NouHätä!-räddningsfärdighetskampanjen deltar i år 507 7-9-skolor vilket är än en gång ett nytt rekord. Räddningsfärdighetskampanjen har slagit deltagarrekord det ena året efter det andra. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare får i grundskolans läroplan avsedd säkerhetsundervisning i hur man förebygger olyckor och agerar i farliga situationer före år 2020. I de regionala tävlingarna på onsdagen 5.4 avgörs NouHätä!-finalisterna för år 2017.

 • Människor är osäkra om hur man ska skydda sig inomhus

  2017-03-28

  Medborgarna är osäkra om hur man ska agera vid farliga situationer som orsakas av giftiga gaser. En sådan tolkning kan göras på basis av den boendeenkät som Räddningsbranschens Centralorganisation låtit göra om en våldsamma brand i en pigmentfabrik i Björneborg i januari och de giftiga rökgaserna som spreds i miljön från branden. Myndigheterna utfärdade ett varningsmeddelande om situationen för områdena Boda och Ämtö, där människorna borde ha skyddat sig inomhus, stoppat ventilationen och stängt dörrarna, fönstren och ventilationsöppningarna.

 • Brandkårernas verksamhet upphörde av personalbrist

  2017-01-30

  Brandkårer som efter år 2000 har upphört med sin verksamhet hade för få medverkande personer. De förmådde inte rekrytera tillräckligt med sådana personer som skulle vara redo att förbinda sig till den professionaliserade FBK-verksamheten. Det har speciellt varit brist på unga medlemmar, och ett centralt problem på glesbygden har varit bortflyttningen av unga. Uppgifterna framgår av en undersökning som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Canterbury universitet har gjort.

 • Antalet branddöda började plötsligt öka i december

  2017-01-17

  82 människor omkom i bränder år 2016. Ännu i november såg det ut som om antalet branddödsfall skulle bli mindre än året innan. Det var de fjorton fallen i december som orsakade ökningen. Enligt den uppföljning som utförs av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland omkom det fyra fler personer i bränder år 2016 än året innan.

Föregående 1 2 3 ... 43 44 45Nästa
Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn +358 40 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi