Nästan en miljon giltiga certifikat för heta arbeten

Utbildningen i heta arbeten är ett exempel på de goda resultat som en omfattande säkerhetsutbildning har gett såväl i Finland som i det övriga Norden. I de nordiska länderna finns nästan en miljon personer som har ett giltigt certifikat för heta arbeten. Utbildningen är nordisk, eftersom det finns en motsvarande utbildning i Sverige, Norge och Danmark och certifikaten för heta arbeten gäller i alla dessa länder. För utvecklandet av utbildningen svarar nordiska organisationer inom säkerhetsbranschen.

På kursen för heta arbeten lär man sig att släcka bränder på en tillfällig arbetsplats, men en del av metoderna också tillämpas utanför arbetsmiljön. I utbildningen ingår också en övning i primärsläckning. Under 25 år har över 900 000 personer lärt sig praktisk brandsäkerhet i en eller flera utbildningar i heta arbeten i Finland. Utbildningen förnyas med fem års mellanrum och som intyg för fullgjord kurs får man ett certifikat för heta arbeten. För närvarande har 390 000 personer ett giltigt certifikat för heta arbeten.

Foto: Personer som fullgjort säkerhetskursen i heta arbeten 1988–19.3.2014

tulityokoulutetut_1988-2014_pienempi.jpg

Innan utbildningssystemet startade i slutet av 80-talet, orsakade heta arbeten upp till 40 procent av storbränderna varje år. I dag är siffran under 5 procent. Utbildningen kan uppskattas ha medfört materiella besparingar på flera hundra miljoner euro, när bränderna inte alls har inträffat eller när en medarbetare har släckt brandtillbudet. Uppenbarligen har utbildningen också minskat antalet branddöda.

Foto: Ersättningar för storbränder som orsakats av heta arbeten jämfört med alla ersättningar för storbränder 1980–2012

tulityosuurpalokorvaukset_pienempi.jpg

För närvarande finns det sammanlagt 1200 kursledare som ger säkerhetsutbildning i heta arbeten. Nästan hälften av kursledarna är lärare i läroinrättningar, och oftast fullbordar en person som utför heta arbeten sin första kurs som en del av sina yrkesstudier. Med tanke på utländsk arbetskraft har läromedel under 2000-talet översatts till flera olika språk, t.ex. engelska, ryska, polska och estniska.

I Finland övervakas och utvecklas säkerhetsutbildningen i heta arbeten av kommittén för heta arbeten vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Förutom SPEK har även Finansbranschens Centralförbund och Finlands Brandbefälsförbund representation i kommittén. SPEK för ett utbildningsregister och övervakar utbildningens kvalitet.